ReadyPlanet.com
dot dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง


ความรู้ทั่วไป

 

                 ฉลากฟิล์มหด (Shrink Label) article

 เป็นวิธีการทำฉลากสินค้าให้ขวดบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีลักษณะมีรูปร่างโค้งเว้า เมื่อสัมผัสกับความร้อนฟิล์มสามารถที่จะหดตัว เข้ากับพื้นผิวของภาชนะที่รูปร่างโค้งเว้าได้ดี คุณสมบัติที่โดดเด่นของฉลากฟิล์มหดนั้นคือ สามารถหดรัดได้เข้ากับทุกวัสดุ ไม่ว่าจะเป็น โลหะ แก้ว พลาสติก

 

 

ขวด (Bottle)article

 ขวด เป็นภาชนะที่มีรูปทรงยาว ทั่วไปใช้บรรจุน้ำหรือของเหลว ส่วนใหญ่ทำจากวัสดุประเภทแก้ว หรือพลาสติก รูปทรงของขวดมีหลายแบบ โดยทั่วไปปากขวดมีขนาดหน้าตัดเล็กกว่าตัวขวด ถ้าหน้าตัดเท่ากันเรียกว่ากระบอก

แผ่นเปลวอะลูมิเนียม (aluminium foil) article

 เป็นวัสดุประเภทหนึ่งสำหรับทำภาชนะบรรจุ ในช่วงแรกๆ ที่มีการนำมา ใช้กัน นั้นมักถูกมองเป็นวัสดุที่ใช้เพื่อการตกแต่งหีบห่อให้สวยงาม ซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

 

ถุงพลาสติก (Plastic bags)

เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นใช้แทนวัสดุธรรมชาติ บางชนิดเมื่อเย็นก็แข็งตัว เมื่อถูกความร้อนก็อ่อนตัว บางชนิดแข็งตัวถาวร มีหลายชนิด เช่น ไนลอน ยางเทียม ใช้ทำสิ่งต่าง ๆ เช่น เสื้อผ้า ฟิล์ม ภาชนะ ส่วนประกอบเรือหรือรถยนต์

 


กล่องกระดาษ (Carton)article

 เป็นกล่องที่มีความหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการออกแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและเน้นความสวยงามเป็นพิเศษ นิยมมาใช้เป็นกล่องบรรจุสินค้าที่ต้องการความสวยงามพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ หรือเพื่อวางโชว์สินค้า 

กระป๋อง (Can)

กระป๋อง คือบรรจุภัณฑชนิดหนึ่ง สร้างจากแผ่นโลหม้วนเข้าหากันเป็นทรงกระบอ ปิดผนึกด้วยแผ่นโลหะวงกลทั้งสองด้านโดยไม่ให้สัมผัสอากา สิ่งที่ใช้บรรจุภายในมักเป็นอาหา เพื่อวัตถุประสงค์หลักของการถนอมอาหาให้สามารถเก็บไว้ได้นาน และจำเป็นต้องใช้การตัดหรือการฉีกฝากระป๋องให้เปิดออกด้วยที่เปิดกระป๋อ ปัจจุบันสามารถผลิตกระป๋องซึ่งเปิดได้ง่ายด้วยมือโดยไม่ต้องใช้ที่เปิดแต่อย่างใด 

สติ๊กเกอร์ ( Sticker )

 สติกเกอร์ในปัจจุบันมีให้เลือกใช้งานอย่างมากมาย ในที่นี้จะกล่าวเพียงแค่สติกเกอร์บางชนิดที่มีจำหน่าย และชนิดที่นิยมใช้กันในประเทศไทย หากจะเลือกใช้สติกเกอร์ได้ถูกกับงาน จำเป็นที่ต้องรู้และทำความเข้าใจ ทั้งในเรื่องของกาว และผิวหน้าของสติกเกอร์

ถุงกระสอบ (Sack)

 ใช้บรรจุสินค้าทีมีน้ำหนักมาก เช่น น้ำแข็ง ,น้ำตาลทราย ,ข้าวสาร ,อาหารสัตว์ และ ปุ๋ย 

หน้า 1/1
1
[Go to top]Digital Gravure Packaging Co., Ltd.

บริษัท ดิจิตอล กราเวียร์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 217/2 หมู่ 4 ตำบล :  สำโรง อำเภอ : พระประแดง
จังหวัด :สมุทรปราการ     รหัสไปรษณีย์ : .10130
เบอร์โทร :  02-393-9178     มือถือ : 094-948-2959
อีเมล : dgp2558@gmail.com
เว็บไซต์ :http://www.108ideapackaging.com www.108ideamachines.com/

 

line official ID : @dgpgroup