ReadyPlanet.com
dot dot
bulletฉลากฟิล์มหด
bulletฉลากฟิล์มหด น้ำดื่ม
bulletฉลากฟิล์มหด แบบใส
bulletฉลากฟิล์มหด
bulletแคปซีลฝาขวด


แบนเนอร์ตัวอย่าง


สติ๊กเกอร์ สติ๊กเกอร์ไดคัต ( Sticker )

 

 

สติ๊กเกอร์

สติกเกอร์กระดาษ

นิยมใช้เนื่องจากมีราคาถูกกว่าสติกเกอร์ชนิดอื่นๆ เหมาะสำหรับนำไปใช้งานประเภทติดกับวัสดุที่ไม่ต้องระวังการเปียกหรือโดนน้ำ และใช้ติดฉลากสินค้าทั่วๆ ไป เช่น สติกเกอร์บาร์โคด สติกเกอร์บอกวันหมดอายุ สติกเกอร์ติดผลไม้ เป็นต้น
สติกเกอร์กระดาษมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด อาทิ สติกเกอร์กระดาษขาวเงา สติกเกอร์กระดาษขาวด้าน สติกเกอร์กระดาษเงินเงา สติกเกอร์กระดาษทองเงา และสติกเกอร์กระดาษอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติ สามารถเปียกหรือโดนน้ำได้ประมาณ 40% (ไม่ได้โดนโดยตรง แต่ถ้าเคลือบลามิเนต สามารถที่จะโดนได้มากขึ้น แต่ก็ไม่ถึง 100% ดีนัก) และทนความร้อนได้ประมาณ 90 องศาเซลเซียส การพิมพ์สติกเกอร์จะพิมพ์ในระบบเลสเตอร์เพรสและโรตารี่ พร้อมไดคัทขึ้นรูป สามารถแกะออกง่าย เพราะมีช่องว่างระหว่างดวง มีแบบเป็นแผ่นและม้วน สำหรับแบบม้วน สามารถใส่เครื่องติดสินค้าได้เลยทันที และยังสามารถเพิ่มความสวยงาม โดยการเคลือบยูวีเงา ลามิเนตเงา ลามิเนตด้าน ลามิเนตด้านบวกสปอตยูวี ปั๊มเคเงิน ปั๊มเคทอง หรือปั๊มนูนตามแบบสติกเกอร์พีวีซี

มีความคงทน จึงนิยมใช้กับงานประเภทที่ต้องโดนน้ำ ตากฝนหรือโดนแสงแดดจัดเป็นเวลานาน แต่ราคาจะแพงกว่าสติกเกอร์กระดาษ เหมาะสำหรับนำไปใช้งานประเภทติดฉลากสินค้าทั่วๆ ไป เช่น สติกเกอร์โลโก้ สติกเกอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า สติกเกอร์แกลอนน้ำมัน สติกเกอร์ถังน้ำมัน สติกเกอร์ติดแก้วน้ำ สติกเกอร์ติดกระจกรถยนต์ สติกเกอร์ติดโฆษณาอื่นๆ เป็นต้น
สติกเกอร์พีวีซีมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด อาทิ สติกเกอร์พีวิซีใส สติกเกอร์พีวีซีขาวเงา สติดเกอร์พีวีซีขาวนวล สติกเกอร์พีวีซีกาวเหนียวพิเศษ และสติกเกอร์พีวีซีอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติ สามารถโดนน้ำได้ 100% และทนความร้อนได้ประมาณ 40-60 องศาเซลเซียส แต่ถ้าโดนความร้อนมากกว่า 40 องศาเซลเซียส มันจะเริ่มหดตัวและเกิดรอยย่นได้ การพิมพ์สติกเกอร์จะพิมพ์ในระบบเลสเตอร์เพรสและโรตารี่ พร้อมไดคัทขึ้นรูป สามารถแกะออกง่าย เพราะมีช่องว่างระหว่างดวง มีแบบเป็นแผ่นและม้วน สำหรับแบบม้วน สามารถใส่เครื่องติดสินค้าได้เลยทันที และยังสามารถเพิ่มความสวยงาม โดยการเคลือบยูวีเงา แต่ถ้าต้องการสติกเกอร์แบบด้าน ควรใช้วัสดุเป็นแบบพีพีด้านแทนพีวีซีน่าจะดีกว่า หรือจะเคลือบลามิเนตบวกสปอตยูวี ปั๊มเคเงิน ปั๊มเคทอง พร้อมไดคัท ก็สามารถทำตามแบบที่ต้องการได้
สติกเกอร์พีพี

มีความคงทนและเหมาะกับงานที่ต้องโดนน้ำซึ่งสามารถโดนน้ำได้มากกว่าสติกเกอร์พีวีซีหลายเท่า ราคาก็จะแพงกว่าสติกเกอร์พีวีซีด้วยเช่นกัน ที่แพงกว่าเพราะสติกเกอร์ชนิดนี้มีความเรียบเนียนและสวยงามกว่าสติกเกอร์ ทั่วๆ ไป เหมาะสำหรับนำไปใช้งานประเภทติดฉลากสินค้าทั่วๆ ไป เช่น สติกเกอร์ติดขวดครีมทาหน้า สติกเกอร์ติดขวดแชมพู สติกเกอร์ติดขวดครีมนวด เป็นต้น
สติกเกอร์พีพีมีที่นิยมใช้มีอยู่ 3 ชนิด คือ สติกเกอร์พีพีใส สติกเกอร์พีพีขาวเงา และสติกเกอร์พีพีด้าน

คุณสมบัติ สามารถเปียกหรือโดนน้ำได้ 100% และทนความร้อนได้สูงถึง 90 องศาเซลเซียส การพิมพ์ จะพิมพ์ในระบบเลสเตอร์เพรสและโรตารี่ พร้อมไดคัทขึ้นรูป สามารถแกะออกง่าย เพราะมีช่องว่างระหว่างดวง มีแบบเป็นแผ่นและม้วน สำหรับแบบม้วน สามารถใส่เครื่องติดสินค้าได้เลยทันที และยังสามารถเพิ่มความสวยงาม โดยการเคลือบยูวีเงา แต่ถ้าต้องการสติกเกอร์แบบด้าน ควรใช้วัสดุเป็นแบบพีพีด้านแทนพีวีซีน่าจะดีกว่า หรือจะเคลือบลามิเนตบวกสปอตยูวี ปั๊มเคเงิน ปั๊มเคทอง พร้อมไดคัท ก็สามารถทำตามแบบที่ต้องการได้สติกเกอร์พีอีที

สติกเกอร์ชนิดนี้ มีความคงทนต่อความร้อนได้เป็นอย่างดี จึงนิยมใช้กับงานประเภทที่เกี่ยวข้องกับความร้อน แต่ราคาก็แพงกว่าสติกเกอร์ทั่วๆ ไปอยู่พอสมควร เหมาะสำหรับนำไปใช้งานประเภทติดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีอุณหภูมิสูง หรือใช้ติดฉลากสินค้าทั่วๆ ไปที่มีอุณหภูมิสูงหรือต้องทนต่อความร้อนและน้ำ
คุณสมบัติ สามารถเปียกหรือโดนน้ำได้ 100% และทนความร้อนได้ประมาณ 140-200 องศาเซลเซียส การพิมพ์ จะพิมพ์ในระบบเลสเตอร์เพรสและโรตารี่ พร้อมไดคัทขึ้นรูป สามารถแกะออกง่าย เพราะมีช่องว่างระหว่างดวง มีแบบเป็นแผ่นและม้วน สำหรับแบบม้วน สามารถใส่เครื่องติดสินค้าได้เลยทันที และยังสามารถเพิ่มความสวยงาม โดยการเคลือบยูวีเงา หรือปั๊มเคเงิน ปั๊มเคทอง พร้อมไดคัท ก็สามารถทำตามแบบที่ต้องการได้ แต่สติกเกอร์ชนิดนี้จะไม่นิยมคลือบลามิเนตสติกเกอร์กันปลอม

สติกเกอร์ชนิดนี้ นิยมนำมาใช้ในสินค้าที่มีราคาสูง แต่ราคาก็แพงสูงตามด้วยเช่นกัน เช่น สติกเกอร์ Void กันปลอมสีเงินเงาและเงินด้านไม่มีลาย สติกเกอร์กันปลอมลายเลเซอร์ “void if remove” เป็นต้น

คุณสมบัติ สามารถเปียกหรือโดนน้ำและทนต่อความร้อนได้ 100% แต่ที่พิเศษ คือ สติกเกอร์ชนิดนี้ เมื่อเวลาลอกออก จะยังคงทิ้งคราบของลายตัวอักษรไว้ เวลาโดนแสงไฟส่อง จะมองเห็นเป็นสีรุ้งๆ


สติกเกอร์สุญญากาศ

สติกเกอร์ชนิดนี้ นิยมนำมาใช้ติดกับกระจกรถยนต์ หรือเหมาะสำหรับใช้งานประเภทอื่นๆ เช่น บัตรอนุญาตจอดรถ ติดกระจกเพื่อโฆษณาทั่วๆ ไป เป็นต้น
คุณสมบัติ สามารถโดนน้ำได้ แต่ส่วนมากจะไม่นำเอาไปติดมนสถานที่โดนน้ำ และทนความร้อนได้ประมาณ 40-60 องศาเซลเซียส การพิมพ์ จะพิมพ์ในระบบเลสเตอร์เพรสและโรตารี่ พร้อมไดคัทขึ้นรูป สามารถแกะออกง่าย เพราะมีช่องว่างระหว่างดวง มีแบบเป็นแผ่นและม้วน สำหรับแบบม้วน สามารถใส่เครื่องติดสินค้าได้เลยทันที และยังสามารถเพิ่มความสวยงาม พร้อมไดคัท ก็สามารถทำตามแบบที่ต้องการได้ แต่สติกเกอร์ชนิดนี้จะไม่นิยมนำไปเคลือบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ความรู้ทั่วไป

ฉลากฟิล์มหด ฉลากหด ฉลากหดรัดขวด (Shrink Label) article
ขวด (Bottle) article
แผ่นเปลวอะลูมิเนียม (aluminium foil) article
ถุงพลาสติก (Plastic bags)
กล่องกระดาษ (Carton) article
กระป๋อง (Can)
ถุงกระสอบ (Sack)Digital Gravure Packaging Co., Ltd.

บริษัท ดิจิตอล กราเวียร์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 217/2 หมู่ 4 ตำบล :  สำโรง อำเภอ : พระประแดง
จังหวัด :สมุทรปราการ     รหัสไปรษณีย์ : .10130
เบอร์โทร :  02-393-9178     มือถือ : 094-948-2959
อีเมล : dgp2558@gmail.com
เว็บไซต์ :http://www.108ideapackaging.com www.108ideamachines.com/

 

line official ID : @dgpgroup