ReadyPlanet.com
dot dot
bulletฉลากฟิล์มหด
bulletฉลากฟิล์มหด น้ำดื่ม
bulletฉลากฟิล์มหด แบบใส
bulletฉลากฟิล์มหด
bulletแคปซีลฝาขวด


แบนเนอร์ตัวอย่าง


ถุงกระสอบ (Sack)

 

                                                               

ถุงกระสอบ

ใช้บรรจุสินค้าทีมีน้ำหนักมาก เช่น น้ำแข็ง ,น้ำตาลทราย ,ข้าวสาร ,อาหารสัตว์ และ ปุ๋ย  เป็นต้น

  การผลิตกระสอบพลาสติกสานประกอบด้วย 9 ขั้นตอนดังนี้ 

                 ขั้นที่ การคัดเลือกเม็ดพลาสติก คุณสมบัติของเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนหรือโพลีเอธิลีนความหนาแน่นสูง(polypropyline – PP; high-density polyethylene - HDPE) จะมีผลต่อประสิทธิผลของกระบวนการผลิต จึงต้องคัดเลือกชนิดให้เหมาะสมกับเครื่องจักรเพื่อลดปริมาณการสูญเสียให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด

                                  

                                                                                                                      

                                                              กระบวนการผลิตเม็ดพลาสติก

 

                ขั้นที่ 2 การผสมเม็ดพลาสติก การผสมเม็ดพลาสติกจะกระทำโดยใช้เครื่องผสมอัตโนมัติ ผสมวัตถุดิบระหว่าง PP หรือ HDPE กับ Filler (สารเคมีทำให้แข็งตัว) และสารเคมีอื่นให้เข้ากันเมื่อผสมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เม็ดผสมจะถูกนำเข้าถังเก็บเพื่อรอการผลิตต่อไป

                ขั้นที่ 3 การผลิตเส้นเทป การผลิตเส้นเทปเริ่มจาก การนำเม็ดพลาสติกที่ผสมแล้วมาเข้าเครื่องผลิตเส้นเทป (Tap Extruder Machine) โดยเม็ดผสมจะถูกหลอมละลายในอุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส และถูกรีดออกมาเป็นแผ่นจากหัว T-Die และผ่านถังน้ำเย็นเพื่อลดอุณหภูมิหลังจากนั้นแผ่นพลาสติกจะถูกตัดออกมาเป็นเส้นเทปหลายๆ เส้น ซึ่งจะผ่านกระบวนการอบด้วยเตาอบ และถูกยึดในอัตรา 5 - 6 เท่า

                ขั้นที่ 4  การกรอเส้นเทป เส้นเทปที่ผ่านกระบวนการยืดแล้วจะผ่านสู่เครื่องกรอเส้นเทป โดยกรอเก็บเข้าแกนเหล็ก (bobbins) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 33 มม. เพื่อนำไปใช้ในแผนกทอต่อไป โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพคอยดูแลตรวจสอบวัดความแข็งแรงของเส้นเทปด้วยเครื่องวัดที่ทันสมัยตลอดเวลา

                ขั้นที่ 5 การทอกลม เส้นเทปที่ได้จากเครื่องทำเส้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ เส้นยืน (warp) และเส้นพุ่ง (weft) เส้นยืนจะถูกจัดวางไว้ที่คิวปักหลอดด้าย (creel stand) เส้นพุ่งจะถูกนำเข้ากระสวย (shuttle) จากนั้นจะกรอเก็บเข้าม้วนผ้า เครื่องทอจะมีการคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หากเส้นยืนหรือเส้นพุ่งหมด เครื่องจะหยุดการทำงานทันที

                ขั้นที่ 6 การเคลือบ หากลูกค้าต้องการกระสอบพลาสติกสานชนิดเคลือบเพื่อกันความชื้นและอากาศผ่านผ้าม้วนพลาสติกที่ได้จากเครื่องจะหยุดการทำงานทันที

                ขั้นที่ 7 การซีลกระสอบ กรณีที่ลูกค้าต้องการกระสอบพลาสติกชนิดเคลือบด้านในและ ซีลกระสอบโดยไม่ให้มีรอยตะเข็บจะสามารถทำได้โดยใช้เครื่อง Centered Seal จากประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีผู้ผลิตน้อยรายที่ในประเทศไทยที่มีเครื่องจักรชนิดนี้ โดยต้องทำการผ่าม้วนผ้าพลาสติกที่มีลักษณะทอกลมจากแผนกทอแล้วนำผ้าผืนพลาสติกที่ทำแล้วตามขนาดที่ลูกค้าต้องการมาผ่านเข้าเครื่องเคลือบผิวทั้งม้วนผ้าหลังจากนั้นก็จะนำเข้าเครื่อง Centered Seal ซึ่งจะประกอบด้วยระบบพิมพ์ ซีล และตัดให้เป็นชิ้นโดยอัตโนมัติก่อนที่จะส่งไปยังแผนกตัดเย็บ

                ขั้นที่ 8 การพิมพ์ หากลูกค้าต้องการพิมพ์ลายหรือเครื่องหมายการค้า ผ้าพลาสติกที่ได้ก็จะถูกนำเข้าเครื่องพิมพ์ฉลากที่ทันสมัย ซึ่งสามารถพิมพ์ได้ทั้ง 2 หน้า และพิมพ์ได้ 6 สี

                ขั้นที่ 9 การตัดเย็บ ผ้าทอกลมที่ผ่านการเคลือบและพิมพ์แล้วจะถูกนำเข้าเครื่องตัดความยาวของกระสอบพลาสติกสานที่ตัดนั้น จะมีความยาวที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ความต้องการของลูกค้า โดยส่วนใหญ่จะมีความยาวระหว่าง 35 - 150 ซม. กระสอบจะถูกตัดด้วยเส้นลวดที่มีความร้อนสูง จากนั้นผ้าที่ตัดเรียบร้อยแล้วจะถูกนำเข้าเครื่องเย็บจักรเพื่อเย็บก้นด้ายที่มีความเหนียวก็จะได้กระสอบพลาสติกสาน และพร้อมที่จะถูกบรรจุเพื่อจำหน่ายต่อไป

 

 

อุตสาหกรรมกระสอบพลาสติกเป็นอุตสาหกรรมที่ผสมผสานเทคนิคระหว่างการผลิตพลาสติกกับการทอ ผู้ผลิตต้องมีความรู้เรื่องขั้นตอนการผลิตแผ่นพลาสติกและขั้นตอนการทอเป็นกระสอบ ตลอดจนการใช้เครื่องจักรที่เหมาะสม เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตในระยะแรกดัดแปลงมาจากเครื่องทอผ้า ต่อมาจึงมีการสั่งซื้อเครื่องจักรจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องจักรจากยุโรปซึ่งมีคุณภาพสูง เครื่องจักร 1 ชุด ราคาไม่ต่ำกว่าประมาณ 50 ล้านบาท โรงงานขนาดกลางจะใช้เครื่องจักร 2 ชุด โรงงานขนาดใหญ่จะมี 5 ชุดขึ้นไป

 

 ตัวอย่าง

กระสอบขนาด 50 กก.

 

               

 

 

กระสอบขนาด 30 กก.

 

                

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

      
ความรู้ทั่วไป

ฉลากฟิล์มหด ฉลากหด ฉลากหดรัดขวด (Shrink Label) article
ขวด (Bottle) article
แผ่นเปลวอะลูมิเนียม (aluminium foil) article
ถุงพลาสติก (Plastic bags)
กล่องกระดาษ (Carton) article
กระป๋อง (Can)
สติ๊กเกอร์ สติ๊กเกอร์ไดคัต ( Sticker )Digital Gravure Packaging Co., Ltd.

บริษัท ดิจิตอล กราเวียร์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 217/2 หมู่ 4 ตำบล :  สำโรง อำเภอ : พระประแดง
จังหวัด :สมุทรปราการ     รหัสไปรษณีย์ : .10130
เบอร์โทร :  02-393-9178     มือถือ : 094-948-2959
อีเมล : dgp2558@gmail.com
เว็บไซต์ :http://www.108ideapackaging.com www.108ideamachines.com/

 

line official ID : @dgpgroup